تو قلب منی

حانا نانینی

دوستان ایراد گرفتن چرا همه اش از خواننده های مرد ترانه میذارم، خب دعوا نداریم که… اینم از خواننده‌های زن. جانا نانینی (Gianna Nannini) چطوره؟… الان اون یکی دوستمون میاد میگه چرا پای این کلاغ سیاه رو وسط کشیدی؟! عجب بدبختی داریما…

خداییش درسته این جاننا خانم ریخت و قیافه نداره اما این آلبوم Graze اشو خیلی دوست دارم. ناسلامتی طرف روانشناسی خونده… آهنگاش جون میده واسه خوابیدن.

علی الحساب دوتا از ترانه های قشنگ این آلبومشو براتون میذارم تا بعد…

Treno Bis

حانا نانینی

Sei Nell’anima

حانا نانینی


Ho preso il treno
سوار قطار شدم

Lasciando il nostro addio
تا خداحافظی مونو پشت سر بذارم

Sulle tue labbra
روی لبهات


Al posto mio
جای منه


Ho spento il cielo
آسمونو تاریک کردم


Per non vedere piu’
واسه اینکه دیگه نبینم

Com’è la vita
زندگی چطوریه


Senza di te
بدون تو


La solitudine
تنهایی

Che se ne va sopra le nuvole
که روی ابرها میره


Un sogno brucia
رویایی که می‌سوزه

Alla stazione nord

تو ایستگاه شمال


Non mi spaventa
ترسی ندارم


Ti aspetterò
منتظرت می‌مونم

Sei lontano
دور هستی

Questa sera che mi fa vivere di noi
امشبی که وادارم می‌کنه واسه خودمون زندگی کنم

Sei come il vento che vedo andar via
مثل بادی هستی که می‌بینم میره

Non sei qui e cosi’ sia
اینجا نیستی و اینطوریه


In questo treno
تو این ترن

L’inverno sono io
زمستون من هستم

E non mi sciolgo
و آب نمیشم

Dal nostro addio
از (زمان) خداحافظیمون


Vado punto e a capo così
وایمیستم و اینطوری از سر شروع می‌کنم

Spegnerò le luci e da qui Sparirai
چراغو خاموش می‌کنم و بعدش ناپدید میشی


Pochi attimi
چند لحظه

Oltre questa nebbia
کنار این مه


Oltre il temporale
کنار این طوفان


C’è una notte lunga e limpida,
شب طولانی و صافیه

Finirà
تموم میشه


Ma è la tenerezza
این آرامشیه

Che ci fa paura
که ازش می‌ترسیم


Sei nell’anima
تو قلبمی

E lì ti lascio per sempre
و تو رو واسه همیشه ترک می‌کنم


Sospeso Immobile
معطل موندم، بی حرکت


Fermo immagine
یه تصویر ثابت

Un segno che non passa mai
ترسیه، که ولم نمی‌کنه


Vado punto e a capo vedrai
وایمستم و میبینی که از سر شروع می‌کنم

Quel che resta indietro
کسی که عقب مونده

Non è tutto falso e inutile
هیچی غلط و بی استفاده نیست

Capirai
می‌فهمی


Lascio andare i giorni
روزهایی رو که گذشته رو ول می‌کنم

Tra certezze e sbagli
میون شک و اطمینان

E’ una strada stretta stretta
یه راه محکم محکم وجود داره

Fino a te
به سمت تو


Quanta tenerezza
چقدر آرامش

Non fa più paura
دیگه نمی‌ترسیم


Sei nell’anima
تو قلبمی

E lì ti lascio per sempre
و تو رو واسه همیشه ترک می‌کنم


Sei in ogni parte di me
تو هر تیکه منی


Ti sento scendere
حس می‌کنم پایین میری

Fra respiro e battito
میون تنفس و ضربان قلب


Sei nell’anima…

تو قلبمی…


In questo spazio indifeso
تو این فضای بی دفاع

Inizia tutto con te

همه چی با تو شروع میشه

Non ci serve un perchè
چراش مهم نیست

Siamo carne e fiato
جسم هستیم و نفس


Goccia a goccia, fianco a fianco
قطره به قطره، پهلو به پهلو