«در ایتالیا» ترانه ای از فابری فیبرا (Fabri Fibra) که همراه با جانا نانینی (Gianna nannini) خونده و ترجمه اش به نظرم جالب اومد. پس بیایید بریم ببینیم تو ایتالیا چه خبرایی هست که کسی بهمون نمی‌گه؟!…

 

Fabri Fibra خواننده ایتالیایی Gianna Nannini خواننده ایتالیایی

 

 

Ci sono cose che nessuno ti dirà…
ci sono cose che nessuno ti darà…
sei nato e morto qua
sei nato e morto qua
nato nel paese delle mezza verità
dove fuggi?

چیزهایی هستند که هیچ کس بهت نمیگه…

چیزهایی هستند که هیچ کس بهت نمیده…

اینجا متولد شدی و می‌میری

اینجا متولد شدی و می‌میری

توی کشوری نیمه واقعی به دنیا اومدی

کجا فرار می‌کنی؟

in italia pistole in macchine
in italia machiavelli e foscolo
in italia i campioni del mondo
sono in italia
benvenuto

اسلحه های توی ماشین، تو ایتالیاست

ماکیاولی و فوسکولو تو ایتالیاست (سیاستمدار و نویسنده)

جام جهانی‌های دنیا تو ایتالیاست

(همه اونا ) تو ایتالیاست

خوش اومدید!

in italia fatti una vacanza al mare
in italia meglio non farsi operare
in italia non andare all’ospedale

تو ایتالیا، تعطیلی رو کنار دریا میری

تو ایتالیا بهتره عمل نکنی

تو ایتالیا بیمارستان نرو

in italia la bella vita
in italia le grandi serate e i gala

زندگی زیبا تو ایتالیاست

شب های بزرگ و باشکوه تو ایتالیاست

in italia fai affari con la mala
in italia il vicino che ti spara
in italia…

تو ایتالیا با آدم بدا (مافیا) تجارت می‌کنی

تو ایتالیا همسایه بهت تیراندازی می‌کنه

تو ایتالیا…

in italia i veri mafiosi sono
in italia i più pericolosi sono
in italia le ragazze nella strada
in italia mangi pasta fatta in casa
in italia poi ti entrano i ladri in casa
in italia non trovi un lavoro fisso

in italia ma baci il crocifisso
in italia i monumenti
in italia le chiese con i dipinti
in italia gente con dei sentimenti
in italia la campagna e i rapimenti
in italia…

اعضای واقعی مافیا تو ایتالیاست

خطرناکترین آدم ها تو ایتالیاست

دخترای کنار خیابون (فاحشه ها) تو ایتالیاست

تو ایتالیا پاستای خونگی می‌خوری

بعد تو ایتالیا دزدا میریزن تو خونه ات

تو ایتالیا نمی‌تونی یه شغل ثابت پیدا کنی

اما تو ایتالیا صلیب رو بوس می کنی

لحظات تو ایتالیاست

کلیساها با نقاشی ها تو ایتالیاست

مردم با احساس تو ایتالیاست

نبرد و آشوب و آدم دزدی تو ایتالیاست

تو ایتالیا…

 

in italia le ragazze corteggiate

تو ایتالیا خانوم ها اظهار عشق می‌کنن

in italia le donne fotografate

تو ایتالیا زن عکاس هست

in italia le modelle ricattate

تو ایتالیا مدل ها (خانوما) اخاذی میکنن

in italia impara l’arte

تو ایتالیا هنر یاد می‌گیری

in italia gente che legge le carte

تو ایتالیا مردمی هستن که کتاب می‌خونن

in italia assassini mai scoperti

تو ایتالیا قاتل‌ها هیچ وقت شناخته نمیشن

in italia volti persi e voti certi

تو ایتالیا چهره هایی گمنامند و چهرهایی رای بیار

in Italia

تو ایتالیا…