یک روز ماهیگیری – قسمت دوم

پدر و پسر اول صبح شنبه به دریاچه رسیدن، اونا وسایل ماهیگیریشونو از ماشین برمیدارن و قایقو میفرستن تو آب…

تمریناتی برای مکالمه - یک روز ماهیگیری - وبسایت ایتالیا و آموزش زبان ایتالیایی

 

 

 

Una giornata di pesca (2)

 

Figlio: Allora, papà, cosa abbiamo dimenticato questa volta?

پسر: بسیار خوب، پدر، این دفعه چه چیزی رو فراموش کردیم؟

Padre: Non dire quella parola! L’altra volta è stato un disastro. Non preoccuparti, questa volta ho fatto un elenco. Abbiamo tutto!

پدر: این حرفو نزن! دفعه قبل یک فاجعه بود. نگران نباش، اینبار یک لیست تهیه کردم. همه چیز داریم.

 

Figlio: Non ci scometterei su questo. Se tu non hai dimenticato qualcosa, scommetto che io l’ho fatto. Ad ogni modo, è un giorno bellissimo, e penso che noi siamo arrivati qui prima che il lago sia troppo affollato. Dammi qui, lasciami tirare fuori quel frigo. Non vorrei che tu lasciassi cadere la birra!

پسر: شرطی روی این ندارم. اگه تو چیزی رو فراموش نکرده باشی، شرطمو میدم. در هر صورت روز زیباییه و فکر می‌کنم که ما قبل از اینکه دریاچه زیاد شلوغ بشه اینجا رسیدیم. بیا اینجا، این یخچالو بیرون بکشیم. تو که نمی‌خواهی آبجو جا بمونه!

 

Padre: Lo sò, quella ci aiuterà a tirare avanti tutto il giorno. Io controllo la roba nella barca. Assicurati di prendere il mio cappello dal sedile davan­ti. Altrimenti la mia vecchia testa pelata si brucierà sicuramente.

پدر: می‌دونم، این کمکیه که تمام روز ما رو می‌گیره. من وسایل داخل قایقو کنترل می‌کنم. حواست باشه کلاه منو از صندلی جلو بیاری. در غیر این صورت کله کچلم میسوزه.

 

Figlio: Okay, vuoi anche i tuoi occhiali scuri? Ci sarà veramente molto riflesso là fuori. Penso che prenderò i miei calzoncini corti. Un piccolo tuffo dopo pranzo potrebbe essere perfetto.

پسر: بسیار خوب، عینک تیره ات رو هم می‌خواهی؟ بیرون می‌خواد خیلی آفتابی شه. فکر کنم بهتره مایوی خودمو هم بیاورم. یه شنای کوچیک بعد از ناهار میتونه خیلی خوب باشه .

 

Padre: Okay. Ma è meglio che tu prendi anche la crema protettiva. Altrimenti ti scotterai fino a diventare un croccante.

پدر: خوبه. اما بهتره کرم ضد آفتاب خودتو هم بیاری. در غیر این صورت تا خشک شدن می‌سوزی.

 

Figlio: Dov’è? Ne hai portata?

پسر: کجاست؟ اونو آوردی؟

 

Padre: Ecco, ci siamo già. Per tutto il giorno nel sole, senza la crema pro­tettiva. Non ci ho proprio pensato alla crema. Spero che non abbiamo dimenticato i panini!

پدر: آه ، ما قبلا اینجا رفتیم، تمام روز تو آفتاب، بدون کرم محافظ. من حتی به کرم فکر هم نکردم. امید وارم که ساندویچ‌ها رو فراموش نکرده باشیم.

 

Figlio: Oppure gli ami, o la benzina, o il cestello o qualsiasi cosa abbiamo dimenticato l’altra volta! Prima di partire dovremmo fare un elenco di tutte le cose e controllarlo ancora prima di entrare nel furgone.

پسر: یا قلاب ماهیگیری، یا بنزین، یا سبد یا چیزهای دیگه ای که دفعه قبل فراموش کرده بودیم! ما قبل از حرکت بایستی لیستی از تمام وسایل تهیه کنیم و قبل از سوار شدن به وانت اونارو چک کنیم.

 

Padre: Questa è una buona idea. Adesso speriamo di prendere abbastanza pesce da avere bisogno di una borsa. Forza prendiamo il largo. Sento già i pesci abboccare!

پدر: ایده خوبیه. حالا بیا امیدوار باشیم به اندازه کافی ماهی صید کنیم تا به سبد احتیاج پیدا کنیم. ولش کن. از حالا مزه ماهی ها را حس می‌کنم!

 

Figlio: Sono d’accordo! Andiamo. Una pizza che io prendo il primo pesce.

پسر: موافقم ! بریم. سر یه پیتزا (شرط می‌بندم که) اولین ماهیو من می‌گیرم.

 

Padre: Non mi piace rubarti i soldi figliolo ma la scommessa è fatta.

پدر: پسر دوست ندارم پولتو بگیرم، اما شرط قبوله.