تلفظ ایتالیایی

تلفظ کلمات تو زبون ایتالیایی خیلی آسونه. اکثر کلمات همونطور که نوشته میشن تلفظ میشن. کافیه چندتا قاعده رو از بر کنید اون وقت می‌تونید تقریبا همه کلمات رو به درستی تلفظ کنید.

تلفظ حروف بی صدا:

حرف

تلفظ

حرف

تلفظ

b

ب

r

ر

c

چ یا ک

t

ت

f

ف

z

صدایی بین ت و ز

h

تلفظ نمیشه

p

پ

l

ل

v

و

m

م

s

بین دو صدادار ز بقیه حالات س

n

ن

 

 

 

حروف

تلفظ

ci,ce,cio

چی، چ، چو

chi,che,co

کی، ک، کو

gi,ge,gio,giu

جی، ج، جو، جوو

ghi,ghe,go,gu

گی، گ، گو، گوو

qu

کوو

sce,sci,scia,scio,sciu

ش، شی، شا،شو، شوو

gli

لی

gn

ن

تلفظ حروف صدادار:

حرف

تلفظ

حروف

تلفظ

a

أ

ai

أی

e

إ

ei

إی

إ با تاکید

 

 

i

یی

 

 

o

او

 

 

u

اوو

 

 

اگر یه حرف دوبار کنارهم نوشته بشه با تشدید خونده میشه. کلام آخر هم اینکه حروف j,w,x,y,k ایتالیایی نیستند و اگه کلمه ای شامل این حروف دیدید بدونید مال یه زبون دیگس که تو ایتالیایی وارد شده.

اینم چنتا مثال با تلفظ فینگلیشی:

لغت

تلفظ

banca

banka

amici,amice,percio

amichi,amiche,percho

chi,anche,amico

ki,anke,amiko

rosa

roza

questo

questo

signore

siniore

elegante

elegante

penna, gonna

penna, gonna