ترانه معذرت می‌خوام (Perdono) از تیتزیانو فرو

ببخشید. منم باید مثل تیتزیانو فرو (Tizzano ferro) ازتون معذرت بخوام که کمتر به اینجا سر میزنم. یه مقدار سخت شده. حتی دوپینگ بنینی (Benigni) هم بی خاصیت شده و دیگه  چندان اثر گذار نیست و منو به جنب و جوش نمی‌اندازه ! باید سعی کنم یه جایگزین دیگه براش پیدا کنم .

 

Perdono… si quel che è fatto è fatto io però chiedo
Scusa… regalami un sorriso io ti porgo una
Rosa… su questa amicizia nuova pace si
Posa… perché so come sono infatti chiedo…
Perdono… si quel che è fatto è fatto io però chiedo
Scusa… regalami un sorriso io ti porgo una
Rosa… su questa amicizia nuova pace si
Posa… PERDONO

متاسفم… آره کاری که شده، شده. اما ازت،

معذرت می‌خوام…لبخندی بهم بده، من بهت یه،

گل رز میدم… رو جای جدید این دوستی،

دراز بکش…چون می‌دونم چطوری هستم. در واقع،

متاسفم… آره کاری‌ که شده، شده. اما ازت،

معذرت می‌خوام…لبخندی بهم بده، من بهت یه،

گل رز میدم… رو جای جدید این دوستی،

دراز بکش… منو ببخش

Con questa gioia che mi stringe il cuore
A quattro cinque giorni da Natale
Un misto tra incanto e dolore
Ripenso a quando ho fatto io del male
E di persone ce ne sono tante
Buoni pretesti sempre troppo pochi
Tra desideri, labirinti e fuochi
Comincio un nuovo anno io chiedendoti..
….

با این لذتی که قلبمو گرفته

(و) 4 – 5 روز به کریسمس مونده

مخلوطی از عشق و درده

وقتی یکی رو ناراحت کردم، دوباره فکر کردم

مردم زیادی (اونجا) هستند

معذرت خواهی خوب همیشه خیلی کمه

بین آرزوها، راه‌های پیچیده و آتیش

ازت معذرت می‌خوام، من یه سال جدید رو شروع می‌کنم

Dire che sto bene con te è poco
Dire che sto male con te.. è un gioco!
Un misto tra tregua e rivoluzione
Credo sia una buona occasione
Con questa magia di Natale
Per ricordarti quanto sei speciale
Tra le contraddizioni e i tuoi difetti
Io cerco ancora di volerti

گفتن اینکه با تو خوشم اغراق نیست

گفتن اینکه با تو ناراحتم… یه شوخیه!

مخلوطی بین صلح و شورش

فکر کنم موقعیت خوبیه

با یه همچین کریسمس جادویی

بین تناقضات و اشتباهاتت

دوباره به دنبال خواستنت هستم

Qui l’inverno non ha paura… io senza di te un po’ ne ho
Qui la rabbia è senza misura… io senza di te.. non lo so
E la notte balla da sola… senza di te non ballerò
Capitano abbatti le mura… che da solo non ce la farò

اینجا زمستون ترسی نداره… من بدون تو کمی می‌ترسم

اینجا خشونت تمومی نداره… من بدون تو…نمی‌دونم

و شب تنهایی می‌رقصه…بدون تو نمی‌رقصم

کاپیتان دیوارهارو بریز پایین… چون تنهایی از پسش برنمیام