ترانه اول بخش جوانان رو قبلا براتون گذاشتم، اینم ترانه اول گروه بزرگان . راستش اگه این ترانه اول نشده بود، چیز دیگه ای نداشت که توجه منو به خودش جلب کنه، بازم صد رحمت به ترانه آنا تتنجلو که دوم شد… اصلا به من چه، خودتون به ترانه « ضربه صاعقه Colpo Di Fulmine » از جیو دی توننو و لولا پونچه (Giò Di Tonno & Lola Ponce) گوش کنید و قضاوتش هم با خودتون .


Giò Di Tonno & Lola Ponce

زن
قلب شیمیایی است.

چه شب جادوئی یی.

تو می‌دانستی،

مرا قبلا دیده ای.


مرد
ممکن نیست،

اما تو بسیار زیبایی.

من می‌میرم برای نور اعماق چشمانت.

بی شک مال من است،

چنین بی قرار و زنده،

نوری از ماه،

که روی من افتاده.


زن
بی شک مال توست.

چه کسی می‌داند برای چند زمستان است،

که خدا مرا غضب کرده (صاعقه زده).

در قلبم خواهم مرد.


مرد
سرنوشت من کور است.

کور است برای دیدن آن لبخندی،

که او زد،

کسی که راه را کوتاه کرد.


زن
علائمی هست.

پیام هایی هست.

اعدادی رمز نگشوده.

شاید زیر دریاها پنهان شده.


زیباست، زیباست، زیباست.

میان بازوانم.


زن
زیر باران مرا بگیر.

مرد
زیر باران مرا در آغوش بکش.

زندگیم را به تو خواهم داد.

LEI
Il cuore è chimico
che notte magica

tu lo sapevi
mi hai già incontrata

LUI
Non è possibile
ma quanto bella sei
muoio di luce in fondo agli occhi
Perdutamente mia
così impaziente e viva
un raggio della luna
caduto su di me

LEI
Perdutamente tua
chissà da quanti inverni
che Dio mi fulmini
la morte in cuore avrò

LUI
Ed era cieco il mio destino
così cieco a quel sorriso
chi lo ha scansato
chi tagliò la strada

LEI
C’erano segni
c’erano segnali
numeri indecifrabili
forse nascosti sotto ai mari

 


Bello bello bello
nell’abbraccio mio

 


LEI
prendimi sotto la pioggia

 

LUI
Stringimi sotto la pioggia
la vita ti darò.