ترانه « به تو » از لورنتزو جوانوتتی (Lorenzo jovanotti) تقدیم به غزال عزیز

 

Lorenzo-Jovanotti - لورنتزو جوانوتتی

 

This content is not available at this moment unfortunately. Contact the administrators of this site so they can check the plugin involved.

A te che sei l’unico al mondo, l’unica ragione per arrivare fino in fondo
Ad ogni mio respire quando ti guardo
Dopo un giorno pieno di parole
Senza che tu mi dica niente
Tutto si fa chiaro
A te che mi hai trovato all’ angolo coi pugni chiusi
Con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi con gli occhi bassi
Stavo in fila, con i disillusi

Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te

به تو که در دنیا یگانه‌ی، یگانه دلیل رفتن تا به آخر

در هر نفس، وقتی تو را نگاه می‌کنم

بعد از روزی پر از حرف

بدون این‌که تو چیزی به من گفته باشی

همه چیز روشن می‌شود

به تویی که مرا یافته ای، در گوشه ای با مشتی بسته

با پشتی به دیوار، آماده برای دفاع از خود، با چشمانی رو به پایین

در صف ایستاده بودم، با مردمی ناامید
تو مرا مانند گربه ای برداشتی و با خود بردی

A te io canto una canzone, perché non ho altro
Niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho
Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto
Ci fa volare dentro all’aria come bollicine

برای تو ترانه‌ای می‌خوانم، زیرا چیز دیگری ندارم

هیچ چیزی بهتر، از تمام چیزی که دارم تا تقدیمت کنم

زمان مرا بگیر و جادویم را که تنها با جهشی

ما را مانند قطرات در آسمان به پرواز در می‌آورد

A te che sei
Semplicemente sei
Sostanza dei giorni miei
Sostanza dei giorni miei

به تو که هستی

به سادگی هستی

مفهوم هر روز من

مفهوم هر روز من


A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande
A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più
A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo
A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore

به تو که عشق بزرگ من هستی و بزرگ‌ترین عشق من

به تو که زندگی مرا می‌گیری و بیشتر از آن استفاده می‌کنی

به تو که به زمان معنی می‌دهی بدون اندازه گیری آن

به تو که عشق بزرگ من هستی و بزرگ ترین عشق من

A te che io ti ho visto piangere nella mia mano
Fragile che potevo ucciderti stringendoti un po’
E poi ti ho visto con la forza di un aeroplano
Prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo
A te che mi hai insegnato i sogni e l’arte dell’avventura
A te che credi nel coraggio e anche nella paura
A te che sei la miglior cosa che mi sia successa
A te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stesso

به تو که دیده ام در دستانم گریه می‌کنی

ترسان از اینکه با فشاری بیشتر تو را بکشم

و سپس می‌بینمت با قدرت یک هواپیما

زندگی ات را در دست گرفته ای و به نقطه امنی می‌کشی

به تو که رویا دیدن را به من آموختی و هنر ماجراجویی را

به تو که به شجاعت معتقدی حتی در میان وحشت

به تو که بهترین اتفاقی هستی که برایم روی داده

به تو که تمام روزها را تغییر می‌دهی (اما) خود همیشه همان گونه می‌مانی

A te che sei
Semplicemente sei
Sostanza dei giorni miei
Sostanza dei sogni miei
A te che sei
Essenzialmente sei
Sostanza dei sogni miei
Sostanza dei giorni miei

به تو که هستی

به سادگی هستی

مفهوم هر روز من

مفهوم هر روز من

به تو که هستی

واقعا هستی

مفهوم هر روز من

مفهوم هر روز من

A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia
Le forze della natura si concentrano in te
Che sei una roccia sei una pianta sei un uragano
Sei l’orizzonte che mi accoglie quando mi allontano
A te che sei l’unico amico che io posso avere
L’unico amore che vorrei se io non ti avessi con me

به تو که هیچ گاه خود را دوست نداری (اما) شگفت انگیزی

قدرت طبیعت در تو جمع شده

(تویی) که یک صخره ای، یک گیاه، یک گردباد

افقی هستی که وقتی می‌روم به من خوش‌آمد می‌گوید

به تو که تنها دوست منی که می‌توانم داشته باشم

تنها عشقی که می‌خواستم اگر با من نبودی

A te che hai reso la mia vita bella da morire,

che riesci a render la fatica un’ immenso piacere,

به تو که به زیبایی زندگی مرا از مرگ بازگرداندی

(به تو) که می‌توانی کاری خسته کننده را به لذتی بی اندازه مبدل کنی