Foro Romano

در قلب شهر رم میان تپه های پالاتین، کاپیتولینه و کوئی رینال، ویرانه بناهایی را مشاهده می‌کنید که بیش از ۲۰۰۰ سال پیش، مرکز اجتماعی، سیاسی و اقتصادی امپراتوری رم بود.


فورو رومانو یا انجمن شهر رم، در زمان اوج خود، با مهمترین ساختمانهای دولتی از قبیل معابد، ساختمان مجلس سنا و دفاتر اداری متعدد، احاطه شده بود. در ۵۰۰ سال قبل از میلاد تنها ساختمان انجمن ساخته شده بود اما بعدها توسط ژولیوس سزار و جانشیناش با بناهای دیگری که در اطرافش ساخته شد، توسعه یافت.

با افول قدرت امپراتوری در قرن ششم، این انجمن نیز رو به خرابی رفت و به عنوان معدن سنگ جهت ساخت کلیسهای گوناگون استفاده شد. در یک نقطه، خیابانهای اطراف با دیوارهای سنگی به طول ۱۲ متر، انجمن را از انظار پنهان می‌کرد.


حفاری‌ها در سال ۱۸۷۱ شروع شد و امروزه ساختمان‌های باقیمانده یکی از مهمترین بقایای تاریخی و معماری ایتالیا به شمار می‌آیند.