الفبای ایتالیایی

L’ Alfabeto Italiano

الفبای ایتالیایی زبان ایتالیایی 21 حرف دارد که به دو صورت بزرگ و کوچک نوشته میشه. تلفظ اونا رو فینگلیشی براتون نوشتم:

بزرگ

کوچک

تلفظ

بزرگ

کوچک

تلفظ

A

a

A

N

n

Enne

B

b

Bi

O

o

O

C

c

Chi

P

p

Pi

D

d

Di

Q

q

Koo

E

e

E

R

r

Erre

F

f

Effe

S

s

Esse

G

g

Gi

T

t

Ti

H

h

Aka

U

u

Ou

I

i

Ei

V

v

Vi

L

l

Elle

Z

z

Zeta

M

m

Emme