گروه موسیقی بلو - ایتالیا و زبان ایتالیایی

واسه امشب یه ترانه زیبا از گروه Blue که متن شعرشو تیتزیانو فرو (Tiziano Ferro) نوشته رو انتخاب کردم که امیدوارم شما هم خوشتون بیاد.

 

ترانه حالا دیگر به هیچکس اعتماد ندارم از تیتزیانو فرو - ایتالیا و زبان ایتالیایی

 

 

Sorriderai
E ti rivedo come sei
Incrocerai
Lo sguardo mio per poi dirmi addio
E mentirei
Se ti dicessi “ora vai”
Oramai… oramai

لبخند خواهی زد،

و دوباره می‌بینمت آنطور که هستی.

عبور خواهی کرد،

نگاهی به من خواهی انداخت و خواهی گفت خداحافظ.

و دروغ خواهم گفت،

اگر بگویم “حالا برو”،

همین حالا…همین حالا.

A chi mi dice
Che tornerai
Non credo oramai
Oh… a chi ti dice
Che sto male pensandoti
Tu sorridi voltandoti
Verso lui

به هرکس که به من می‌گوید،

که تو بازخواهی گشت،

دیگر اعتماد ندارم.

آه… به هرکس که به تو می‌گوید،

که فکرکردن به تو ناراحتم می‌کند.

تو لبخند می‌زنی، هنگام روی گرداندن،

به سوی او.

Indosserai
Sorrisi, allegria ma senza magia
Non piangerai
Perche’ tu non riesci a perdere mai
Ma lo sai… (ma lo sai)
Ho perso tutto e tu non perdi mai
Oramai… oramai

 

خواهی پوشاند،

لبخندها و شادی‌ها را، اما بدون معجزه،

گریه نخواهی کرد.

زیرا هرگز نمی‌توانی بازنده باشی.

اما می‌دانی…(اما می‌دانی)،

من همه چیز را باخته ام و تو هرگز نباخته ای،

حالا دیگر…حالا دیگر.

….

Sorriderai
Nulla ha più senso, ora no
E girerò le città
Ma non ti scorderò
Come mai (oh no non mi odierai)
Io sto male pensandoti
Tu sorridi voltandoti
Verso lui

 

لبخند خواهی زد،

حالا دیگر، هیچ چیز حس و مفهومی ندارد.

در شهر خواهم گشت،

اما فراموشت نخواهم کرد.

هیچگاه (آه قصد نداری به من بگویی)

فکردن به تو ناراحتم می‌کند.

تو لبخند می‌زنی، هنگام روی گرداندن،

به سوی او.