بعد کمی دستور زبان بهتردیدم  چندتا لغت هم خوانواده بهتون معرفی کنم که ایندفعه درباره نام اندامهای بدن آدمه. یه پوستر آموزشی هم در این باره براتون درست کردم که امیدوارم خوشتون بیاد و بدردتون بخوره، چون درس کردنش خیلی وقتمو گرفت! ایشالا تو زمینه های دیگه هم پوسترهای مشابهی رو براتون آماده می کنم.

استخوان                         L’osso

اندامهای تناسلی               I genitali

انگشت                           Il dito

انگشت پا                        Il dito del piede

انگشت شست                  Il pollice

بینی                               Il naso

پا                                  Il piede

پا                                  La gamba

پشت، کمر                       Il dorso

پوست                            La pelle

چشم                              L’occhio

دست                              La mana

دست (از شاه تا مچ)          Il barccio

دنده                               La costola

دهان                              La bocca

ران                               La cosica

ریه، شش                       Il Polmone

زانو                               Il ginocchio

زبان                              La lingula

سر                                La testa

سیاهرگ                         La vena

سینه، پستان                    Il petto

شانه                              La spalla

صورت                           La faccia

عصب                            Il nervo

فک                               La mascella

قفسه سینه، سینه              La cassa

قلب                               Il cuore

کبد                                Il fegato

کلیه                               I rene

گردن                             Il collo

گلو                                La gola

گوش                             L’orecchio

ماهیچه                           Il muscolo

معده                              Lo stomaco

چندتا مثال:

دست اون شکسته              Il suo braccio si e’ rotto

چیزی تو چشمم رفته          E’ qual cosa nel mio occhio

سرش آسیب دیده               La sua testa e’ ferita