این همه ترانه جدید می‌ذاریم، اونوقت سارا خانم میاد میگه همه ترانه ها قدیمیه! به خدا از انتشار این یکی چندماه بیشتر نگذشته( این پست در سال 1386 منتشر شده). امیدوارم تا حدی راضیتون کنه .

Dalla pelle al cuore

اگه فکر می‌کنید به قیافه آنتونللو وندیتتی (Antonello venditti) 59 ساله، نمی‌خوره که شعرهای قشنگ بخونه، بیایید ترانه dalla pelle al cuore رو گوش کنید شاید نظرتون عوض شه .

 

 

 

Il sesso fa partire
l’amore fa torna da te
e dalla pelle al cuore
che adesso sto davanti a te

So che mi perdonerai

mi devi perdonare
so che tu ce la farai

e dalla pelle al cuore
che devo ritornare
senza più parole
senza farti male

e dalla pelle al cuore
e tu lo capirai
solo da uno sguardo
tu lo scoprirai

Non cerco comprensione
e lacrime che tu non hai
è stata un’emozione
che mi ha rubato l’anima

Dolcissimo mio amore
e non mi ha fatto vivere
si apre il tuo portone
e adesso sei davanti a me

e dalla pelle al cuore
che devo ritornare
senza più parole
senza farti male

e dalla pelle al cuore
e tu lo capirai
solo da uno sguardo
tu lo scoprirai

mi perdonerai
mi perdonerai
mi devi perdonare sai
mi perdonerai…

س … س جدایی می‌آورد،
عشق مرا به سوی تو باز گردانده.
و از جسم به قلبم است،

که حالا روبرویت هستم.

می‌دانم که مرا خواهی بخشید

باید مرا ببخشی

می‌دانم که میتوانی این کار را بکنی

و از جسم به قلبم است،

که به بازگشت مجبورم ساخته.

بدون هیچ کلمه ای،

بدون هیچ رنجشی برای تو

و از جسم به قلبم است،

و تو آن را درک خواهی کرد.

تنها با یک نگاه،

تو آن را خواهی فهمید.

به دنبال درک آن،

و اشکهایی که نریخته ای نیستم.

احساسی است،

که روحم را دزدیده است.

عشق شیرین من،

اجازه زندگی به من نمی‌دهد.

درب خانه ات باز شده،

و اکنون روبروی من هستی.

و از جسم به قلبم است،

که به بازگشت مجبورم ساخته.

بدون هیچ کلمه ای،

بدون هیچ رنجشی برای تو

و از جسم به قلبم است،

و تو آن را درک خواهی کرد.

تنها با یک نگاه،

تو آن را خواهی فهمید.

مرا خواهی بخشید.

مرا خواهی بخشید.

میدانی، باید مرا ببخشی.

مرا خواهی بخشید…