دوره آموزش زبان روزتا استون، از معروفترین دوره های آموزشی زبانهای مختلف از جمله ایتالیایی است. روش این دوره، آموزش خواندن و نوشتن به وسیله نشان دادن تصاویر مرتبط با موضوع می‌باشد.

در واقع این روشی است که زبان مادری خود را با آن یاد گرفته اید. هیچ ترجمه و آموزش دستور زبانی در کار نیست، همه این موضوعات توسط تصاویر و جملات مرتبط با آنها، آموخته می‌شود.

در این دوره آموزشی به جای درگیر کردن ذهن خود برای یادگیری ترجمه ها، کاربرد لغات و جملات روزمره را در موقعیت‌های گوناگون از طریق تمرین‌ها و تکرارهای زیادی که برنامه برای شما در نظر گرفته است، خواهید آموخت.

این برنامه قسمت‌های مختلفی دارد که شنیدن، خواندن، نوشتن و حتی صحبت کردن شما را کنترل می‌کند.

در حال حاضر ۲۷ زبان مختلف توسط شرکت رزتا استون پشتیبانی می‌شود که همگی در ۴ DVD‌ قابل عرضه هستند. لیست زبانهای موجود در هر DVD را در ادامه مشاهده می‌کنید. برای تهیه هریک از این DVD ها با ایمیل تماس بگیرید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت Rosettastone مراجعه کنید.

 

DVD2:
    Arabic, Level 1&2
    Danish, Level 1
    Japanese, Level 1&2

    Swedish, Level 1

    Turkish, Level 1

    Vietnamese, Level 1

DVD1:
    Chinese Mandarin, Level 1&2
    Indonesian, Level 1
    Italian, Level 1&2

    Spanish (Spain), Level 1&2

    Swahili, Level 1

    Thai, Level 1

DVD4:
    English Us, Level 1&2
    German, Level 1&2
    Greek, Level 1&2

    Hebrew, Level 1

    Polish, Level 1

    Portuguese, Level 1&2

    Spanish (Lat. Am.), Level 1&2

DVD3:
    Dutch, Level 1&2
    English UK, Level 1&2
    French, Level 1&2

    Hindi, Level 1

    Korean, Level 1&2

    Latin, Level 1

    Russian, Level 1&2

    Welsh, Level 1

ورژن 3 آموزش  ایتالیایی Rosetta stone رو می‌تونید از اینجا دانلود کنید.