World Talk محصولی دیگری از شرکت Eruo Talk میباشد که برای سطح متوسط تهیه شده است. به عبارتی دیگر پس از گذراندن دوره ابتدایی Talk now میتوانید این دوره را آغاز کنید.

این دوره نیز با بازیهای سرگرم کننده در زمینه غذا، آب و هوا، حیوانات، آدرس دهی و ساختمان جملات، سعی در آموزش و درک بیشتر زبان ایتالیایی دارد.
با شرکت در ده بازی موجود در این دوره مهارتهای شنیدن و نوشتن خود را بهبود خواهید داد.
پس از اتمام بازیها آماده شرکت در یک مسابقه تلوزیونی خواهید شد.
در تمام قسمتها، راهنمای برنامه به زبانهای مختلف، از جمله فارسی در دسترس شماست.
برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت رسمی این شرکت مراجعه کنید.