شهر آلبرو بلو در ناحیه آپولیا (Apulia) در جنوب شرقی ایتالیا قرار گرفته است. این شهر به خاطر خانه های‌آهکی غیر معمولش که ترولی (Trulli – لغتی یونانی به معنی گنبد)  نامیده می‌شوند، شهرت دارد.

آلبرو بلو-Alberobello

این خانه‌ها از تخته سنگ‌های آهکی گرد، با تکنیکی قدیمی که نیازی به ملات ندارد، ساخته شده اند. گنبدهای استوانه ای نیز با سنگهای بتنی ساخته شده است.