خوب اگه موافق باشین برای زنگ تفریح بهتره بریم کمی تو آب و هوای آزاد ایتالیا بگردیم.

رشته کوهای شرقی آلپ در شمال ایتالیا

رشته کوهای شرقی آلپ در شمال ایتالیا که سنگ آهکهای بینظر آن منظره بدیعی را بوجود آورده است.

جزایر بلا در جنوب غربی جزیره سیسیل

جزایر بلا در جنوب غربی جزیره سیسیل

مونته روزا

قله مونت روزا در قسمت غربی رشته کوهای آلپ در شمال ایتالیا  

برداشت زیتون در ایتالیا.

برداشت زیتون در ایتالیا. ایتالیا یکی از بزرگترین تولید کنندگان زیتون و روغن زیتون جهانه.

شرایط آب وهوایی مختلف در ایتالیا امکان کشت انواع و اقسام میوه جات و سبزیجات را میده و زیتون هم یکی از مهم ترین محصولات کشاورزی ایتالیاست.