مشکل دسترسی به فایل‌ها و موزیک ها برطرف شده است.

برای بستن ESC را بزنید

شهر های ایتالیا

مونته اتنا

بزرگترین آتشفشان فعال اروپا رو می‌تونید نزدیک ساحل شرقی سیسیل پیدا کنید. مونته اتنا یه منطقه 1600 کیلومتر مربعی رو پر کرده و ارتفاع بزرگترین قله کله قندیش که همیشه به علت گدازه های آتشفشانی متغیره، اواخر دهه 1990، 3323 متر گزارش شده.