تاریخ ایتالیا

آشنایی با کشور ایتالیا (قسمت چهارم)

تاریخ ایتالیا

تاریخ معاصر ایتالیا:

در سال ۱۸۶۱ پادشاهی ایتالیا شکل گرفت. ویکتور امانوئل دوم که پادشاه ساردین بود به پادشاهی ایتالیا یرگزیده شد و سعی در متحد کردن شبه جزیره نمود. در همین راستا در سال ۱۸۶۶ با اشغال ونیز و چهار سال بعد رم آنها را به ایتالیا ملحق کرد که رم پس از چندسال به پایتختی ایتالیا انتخاب شد. اما تلاشهای دیگر مانند جنگ با دولت عثمانی برای الحاق بخشهایی از لیبی در سال ۱۹۱۲ عقیم می‌ماند.

 درسال ۱۹۱۵ علی رغم اتحاد با آلمان، اتریش و مجارستان، ایتالیا به طمع به دست آوردن قسمت هایی از اتریش با متفقین همدست شده و در جنگ جهانی اول شرکت می‌کند. ولی ایتالیا خیلی کمتر از آنچه در پیمان‌های صلح پس از جنگ پیش بینی شده بود زمین به دست آورد . بعد از جنگ جهانی اول، نا امیدی ها و ناکامی ها و بیم انقلاب کمونیستی منجر به رشد فاشیسم شد. در  ۱۹۲۲ بنیتو موسولینی جنگ طلبانه به نخست وزیری رسید و حکومت فاشیستی و دیکتاتوری خودش را تشکیل داد.

ادامه مطلب