نخست وزیر ایتالیا

نخست وزیر ایتالیا

Silvio Berlusconi

سیلویو برلسکنی

(۱۹۳۶)

سیلویوبرلسکنی نخست وزیر وقت ایتالیا و مرد قدرتمند رسانه های ایتالیاست. از شما دعوت میکنم همراه هم مروری بر زندگینامه جالب او داشته باشیم.

ادامه مطلب