هر روز یک کلمه ایتالیایی (قسمت یازدهم)

Disordine
بی نظمی، به هم ریختگی

Nella stanza c’era un gran disordine.
اطاق به هم ریخته بود . (در اتاق یک بی نظمی بزرگی بود).

Frattura
شکستگی، خرد شدگی، پاره شدگی

Ha riportato la frattura della gamba destra.
پای راستش شکسته است. (در پای راستش شکستگی آورده است).

Sedia
صندلی

Mi porti una sedia.
میروی برایم یک صندلی بیاوری.

Massimo
ماکزیمم، حداکثر، بیشترین

È il massimo che posso fare.
حداکثر کاریه که میتونم بکنم.

Ape
زنبور عسل

L’ape si posa sui fiori.
زنبور عسل روی گلها نشسته است.

Posta

پست، نامه، اداره پست
Porta queste lettere alla posta.
این نامه ها را به اداره پست ببر.

Guaio

بدشانسی، بدبختی، فاجعه
Mi è capitato un grosso guaio.
یه بدشانسی بزرگ داشتم.

آموزش ایتالیایی در ۱۶ درس (قسمت دهم)

 Dodicesima lezione:

Prima di comperare

۲۰۸٫ C’è di un altro colore?

۲۰۹٫ Rosso

۲۱۰٫ Azzurro

۲۱۱٫ Verde

۲۱۲٫ Giallo

۲۱۳٫ Marrone

۲۱۴٫ Arancio

۲۱۵٫ Chiaro

۲۱۶٫ Scuro

۲۱۷٫ Bianco

۲۱۸٫ Nero

۲۱۹٫ Cerco qualcosa

۲۲۰٫ Non so come si chiami

۲۲۱٫ Desidero solo guardare

۲۲۲٫ Cosa mi consiglia?

۲۲۳٫ Devo riflettere

۲۲۴٫ Verrò più tardi

۲۲۵٫ Sì, volontieri

۲۲۶٫ No, grazie

هر روز یک کلمه ایتالیایی (قسمت دهم)

Sbagliare

خطا و اشتباه کردن

Potrei sbagliare

ممکنه اشتباه کنم

Accettare

قبول کردن، پذیرفتن

Non mi ridurrò mai ad accettare compromessi

من هرگز با قبول مصالحه خودمو کوچیک نمی‌کنم.

Prezzo

ارزش و بها، قیمت

Ci accomoderemo sul prezzo

روی قیمت باهم کنار میایم

Anima

روح، قلب

Ha messo tutta l’anima in questo lavoro

تمام وجودشو رو این کار گذاشته

Bambino

نوزاد و بچه کوچک

Il bambino non cammina ancora

بچه هنوز راه نمیره

Colonna

ستون، پایه، نقطه اتکا

Quel giovane è la colonna della famiglia

اون مرد جون تکیه گاه خانواده اشه

Credere

معتقد بودن، باور داشتن، فکر کردن

Inclino a credere alle tue parole

من به باور اون چیزی که میگی تمایل دارم


خواندن ساعت در زبان ایتالیایی

خواندن ساعت در زبان ایتالیایی

این جلسه درباره پرسیدن،اعلام و خواندن ساعت در زبان ایتالیایی صحبت می‌کنیم. پوسترآموزشی هم براتون تهیه کردم که می‌تونید اینجا ببینید. اعلام ساعت در زبان ایتالیایی خیلی آسونه و مثل فارسی می‌مونه.

ساعت در ایتالیایی - آموزش خواندن ساعت در زبان ایتالیایی

مثال های زیر رو بخونید تاخودتون ببینید:

ادامه مطلب

ضمایر ایتالیایی (قسمت اول)

ضمایر ایتالیایی (قسمت اول)

ضمایر ایتالیایی pronome - آموزش زبان ایتالیایی

همانطور که می‌دونید، ضمیر در جمله های به جای اسم میشینه.

ضمایر شخصی یا فاعلی:

من                    Io

تو                     Tu

او (مذکر)            Lui
او (مونث)          
Lei

ما                     Noi

شما                   Voi

ایشان                Loro

  ادامه مطلب

الفبای ایتالیایی

الفبای ایتالیایی

الفبای ایتالیایی

L’ Alfabeto Italiano

الفبای ایتالیایی زبان ایتالیایی ۲۱ حرف دارد که به دو صورت بزرگ و کوچک نوشته میشه. تلفظ اونا رو فینگلیشی براتون نوشتم:

بزرگ

کوچک

تلفظ

بزرگ

کوچک

تلفظ

A

a

A

N

n

Enne

B

b

Bi

O

o

O

C

c

Chi

P

p

Pi

D

d

Di

Q

q

Koo

E

e

E

R

r

Erre

F

f

Effe

S

s

Esse

G

g

Gi

T

t

Ti

H

h

Aka

U

u

Ou

I

i

Ei

V

v

Vi

L

l

Elle

Z

z

Zeta

M

m

Emme