تمریناتی برای مکالمه (یک روز ماهیگیری – قسمت دوم)

تمریناتی برای مکالمه (یک روز ماهیگیری – قسمت دوم)

یک روز ماهیگیری – قسمت دوم

پدر و پسر اول صبح شنبه به دریاچه رسیدن، اونا وسایل ماهیگیریشونو از ماشین برمیدارن و قایقو میفرستن تو آب…

تمریناتی برای مکالمه - یک روز ماهیگیری

Una giornata di pesca (2)

 

Figlio: Allora, papà, cosa abbiamo dimenticato questa volta?

پسر: بسیار خوب، پدر، این دفعه چه چیزی رو فراموش کردیم؟

 

Padre: Non dire quella parola! L’altra volta è stato un disastro. Non preoccuparti, questa volta ho fatto un elenco. Abbiamo tutto!

پدر: این حرفو نزن! دفعه قبل یک فاجعه بود. نگران نباش، اینبار یک لیست تهیه کردم. همه چیز داریم.

 

Figlio: Non ci scometterei su questo. Se tu non hai dimenticato qualcosa, scommetto che io l’ho fatto. Ad ogni modo, è un giorno bellissimo, e penso che noi siamo arrivati qui prima che il lago sia troppo affollato. Dammi qui, lasciami tirare fuori quel frigo. Non vorrei che tu lasciassi cadere la birra!

پسر: شرطی روی این ندارم. اگه تو چیزی رو فراموش نکرده باشی، شرطمو میدم. در هر صورت روز زیباییه و فکر می‌کنم که ما قبل از اینکه دریاچه زیاد شلوغ بشه اینجا رسیدیم. بیا اینجا، این یخچالو بیرون بکشیم. تو که نمی‌خواهی آبجو جا بمونه!

 

Padre: Lo sò, quella ci aiuterà a tirare avanti tutto il giorno. Io controllo la roba nella barca. Assicurati di prendere il mio cappello dal sedile davan­ti. Altrimenti la mia vecchia testa pelata si brucierà sicuramente.

پدر: می‌دونم، این کمکیه که تمام روز ما رو می‌گیره. من وسایل داخل قایقو کنترل می‌کنم. حواست باشه کلاه منو از صندلی جلو بیاری. در غیر این صورت کله کچلم میسوزه.

 

Figlio: Okay, vuoi anche i tuoi occhiali scuri? Ci sarà veramente molto riflesso là fuori. Penso che prenderò i miei calzoncini corti. Un piccolo tuffo dopo pranzo potrebbe essere perfetto.

پسر: بسیار خوب، عینک تیره ات رو هم می‌خواهی؟ بیرون می‌خواد خیلی آفتابی شه. فکر کنم بهتره مایوی خودمو هم بیاورم. یه شنای کوچیک بعد از ناهار میتونه خیلی خوب باشه .

 

Padre: Okay. Ma è meglio che tu prendi anche la crema protettiva. Altrimenti ti scotterai fino a diventare un croccante.

پدر: خوبه. اما بهتره کرم ضد آفتاب خودتو هم بیاری. در غیر این صورت تا خشک شدن می‌سوزی.

 

Figlio: Dov’è? Ne hai portata?

پسر: کجاست؟ اونو آوردی؟

 

Padre: Ecco, ci siamo già. Per tutto il giorno nel sole, senza la crema pro­tettiva. Non ci ho proprio pensato alla crema. Spero che non abbiamo dimenticato i panini!

پدر: آه ، ما قبلا اینجا رفتیم، تمام روز تو آفتاب، بدون کرم محافظ. من حتی به کرم فکر هم نکردم. امید وارم که ساندویچ‌ها رو فراموش نکرده باشیم.

 

Figlio: Oppure gli ami, o la benzina, o il cestello o qualsiasi cosa abbiamo dimenticato l’altra volta! Prima di partire dovremmo fare un elenco di tutte le cose e controllarlo ancora prima di entrare nel furgone.

پسر: یا قلاب ماهیگیری، یا بنزین، یا سبد یا چیزهای دیگه ای که دفعه قبل فراموش کرده بودیم! ما قبل از حرکت بایستی لیستی از تمام وسایل تهیه کنیم و قبل از سوار شدن به وانت اونارو چک کنیم.

 

Padre: Questa è una buona idea. Adesso speriamo di prendere abbastanza pesce da avere bisogno di una borsa. Forza prendiamo il largo. Sento già i pesci abboccare!

پدر: ایده خوبیه. حالا بیا امیدوار باشیم به اندازه کافی ماهی صید کنیم تا به سبد احتیاج پیدا کنیم. ولش کن. از حالا مزه ماهی ها را حس می‌کنم!

 

Figlio: Sono d’accordo! Andiamo. Una pizza che io prendo il primo pesce.

پسر: موافقم ! بریم. سر یه پیتزا (شرط می‌بندم که) اولین ماهیو من می‌گیرم.

 

Padre: Non mi piace rubarti i soldi figliolo ma la scommessa è fatta.

پدر: پسر دوست ندارم پولتو بگیرم، اما شرط قبوله.

هر روز یک کلمه ایتالیایی (قسمت سیزدهم)

Incontro
ملاقات، دیدن و رویارویی

Che felice incontro!

چقدر دیدنت لذت بخشه!

Ispirazione

الهام، ایده خوب، پیشنهاد
Mi venne l’ispirazione di andare da lui.

من ایده خوبی واسه به دیدن اون رفتن داشتم

Vestito

لباس
Quanto hai pagato quel vestito?

واسه اون لباس چقدر پول دادی؟

Freddo

سرد
Gli occhi mi pizzicano per il freddo.

چشام از سرما می‎سوزه.

Oramai

دیگه، حالا، الان
Oramai era troppo tardi.

دیگه خیلی دیره

Spettacolo

نمایش، ایفای نقش
Ti è piaciuto lo spettacolo?

از نمایش خوشت اومد؟

Ricreazione

تفریح و سرگرمی، بازآفرینی
Lo sport è una sana ricreazione.

ورزش سرگرمی خوبیه.

 

جدول ایتالیایی هفته ۶

جدول ایتالیایی هفته ۶

جدول شماره ۶

 به هیکلش نگاه نکنید، اونقدرها هم سخت نیست

جدول ایتالیایی - ایتالیا و زبان ایتالیایی

۱- اداره کردن و مدیریت

۲- همراه بودن (با)، مصاحبت کردن (با)

۳- پیشنهاد کردن، توصیه و سفارش کردن

۴- مخالف، معکوس، مقابل

۵- تفاوت و اختلاف

۶- دستیاری و همدستی

۷- چشمگیر و نمایشی، دراماتیک

۸- مالیخولیا

۹- گردآوری و جمع آوری، کامپایل و ترجمه

۱۰- استدلال

۱۱- نسبت دادن، اسناد کردن

۱۲- معامله و معاوضه ، مذاکرات و گفتگوها

ادامه مطلب

آموزش ایتالیایی در ۱۶ درس (قسمت دوازدهم)

Quarrordicesima lezione:

L’uso del telefono

۲۵۲٫ Vorrei telefonare

۲۵۳٫ All’estero

۲۵۴٫ Una comunicazione locale

۲۵۵٫ Potrebbe riferire, per favore…

۲۵۶٫ Le scrivo il numero

۲۵۷٫ È il numero…

۲۵۸٫ Il mio numero è il…

۲۵۹٫ Mi dia la guida, per favore!

۲۶۰٫ Non ho ancora la comunicazione

۲۶۱٫ La comunicazione è stata interrotta

۲۶۲٫ Un momento, per favore

۲۶۳٫ Chiamerò più tardi

۲۶۴٫ Potrebbe richiamare?