آموزش ایتالیایی در ۱۶ درس (قسمت یازدهم)

Tredicesima lezione:

Prestazioni di servizio

۲۲۷٫ Potrebbe ripararmelo?

۲۲۸٫ Potrebbe riempirmelo?

۲۲۹٫ Potrebbe spedirmelo all’ospedale?

۲۳۰٫ Potrebbe cambiarmelo?

۲۳۱٫ Potrebbe riservarmelo?

۲۳۲٫ Potrebbe annotarlo?

۲۳۳٫ Vorrei farlo pulire

۲۳۴٫ Vorrei farlo lavare

۲۳۵٫ Vorrei spedirlo all’estero

۲۳۶٫ Vorrei telefonare

۲۳۷٫ Come devo fare per telefonare?

۲۳۸٫ Come devo fare per telegrafare?

۲۳۹٫ Come devo fare per cambiare valuta?

۲۴۰٫ Potrei avere lenzuola pulite?

۲۴۱٫ Potrei avere asciugamani puliti?

۲۴۲٫ Potrei avere una salvietta pulita?

۲۴۳٫ Potrei noleggiare una sedia a sdraio?

۲۴۴٫ Potrei noleggiare un ombrellone?

۲۴۵٫ Si spicci!

۲۴۶٫ La chiave della mia camera, per favore

۲۴۷٫ Mi tagli I capelli, per favore

۲۴۸٫ Non troppo corti, per favore

۲۴۹٫ La barba, per favore

۲۵۰٫ Mi lavi i capelli, per favore

۲۵۱٫ Mi lavi la testa e mi faccia una messa in piega, per favore

آموزش ایتالیایی در ۱۶ درس (قسمت ششم)

آموزش ایتالیایی در ۱۶ درس (قسمت ششم)

Ottava lezione:

La durata

Settima lezione:

Distanze e misure di lunghezza

۱۴۱٫ Quanto dura?
۱۴۲٫ Quanto tempo ci vuole?

۱۴۳٫ Quanto tempo ci si impiega?

۱۴۴٫ Secondi

۱۴۵٫ Minuti

۱۴۶٫ Ore

۱۴۷٫ Giorni

۱۴۸٫ Notti

۱۴۹٫ Settimane

۱۵۰٫ Anni

۱۵۱٫ Non molto (tempo)

۱۵۲٫ Ciò dura troppo

۱۲۸٫ A che distanza è?
۱۲۹٫ Quanto Misura?

۱۳۰٫ Da qui a là

۱۳۱٫ Centimetro

۱۳۲٫ Metro

۱۳۳٫ Chilometro

۱۳۴٫ Pollice (=2.54cm)

۱۳۵٫ Piede (=30.48cm)

۱۳۶٫ Miglio (=1609m)

۱۳۷٫ Molto lontano

۱۳۸٫ Non molto lontano

۱۳۹٫ Lungo

۱۴۰٫ Corto

آموزش ایتالیایی در ۱۶ درس (قسمت اول)

آموزش ایتالیایی در ۱۶ درس (قسمت اول)

آموزش ایتالیایی در ۱۶ درس (قسمت اول)

از امروز یه دوره آموزشی کوتاه و مفید ایتالیایی رو برای دوستان علاقمند شروع می ‌کنیم. تو ۱۶ درسی که براتون در نظر گرفته شده در کل ۳۰۰ جمله استفاده میشه که با یاد گرفتن و ترکیبشون تو حالتهای مختلف، خواهید تونست بسیاری از مکالمات رایج رو انجام بدید. اینم فهرست موضوعی درس ها:

Titolo delle lezioni:

 1. Primi contatti
 2. Dove si trova?…
 3. Dove si trova? (2) / la Quantità e prezzo
 4. I numeri
 5. I numeri (2) / la quantità
 6. Inizio della conversazione
 7. Distanze e misure di lunghezza
 8. La durata
 9. Ordinare e comperare
 10. La suddivisione del tempo (1)
 11. La suddivisione del tempo (2)
 12. Prima di comperare
 13. Prestazioni di servizio
 14. L’uso del telefono
 15. Prenotazioni
 16. Forme di cortesia

آموزش ایتالیایی در ۱۶ درس

ادامه مطلب