درس بيست و هشتم

:Ventottesima Lezione

 

مروري بر درسهاي گذشته

حالتان چطور است ؟

Come sta?

خوبم، متشكرم

Sto bene, grazie

 

1. براي رساندن معاني داشتن حالتي، قرار گرفتن به وضعي خاص يا ماندن و باقي بودن از مصدر  stare كه شكل دومي از مصدر Essere است استفاده مي‌كنيم.

 

داشتن كيفيت وحالت:

چطوري؟

Come stai?

خوبم، بدم

Stare bene, male

آسايش

Il bene stare

خاطر جمع باشيد

Stia tranquillo

مردد بودن

Stare in forse

عاقل باش – شلوغ نكن

(tu) buono

دقت كنيد

(voi) attenti

راحت باشيد – بفرماييد بنشينيد

Stia comodo

آرام باش – ساكت

Stia zitto

چيزها را به همان حال كه هستند رها كردن

Lasciar le cose come stanno

 

قرار گرفتن يا ايستادن و نشستن به وضعي خاص :

سرپا بودن – ايستادن

Stare in piedi

نشسته بودن

Stare a sedere

به زانو در آمدن – به زانو نشستن

Stare a ginocchi

برپا

Sta ritto

 

ماندن و باقي بودن:

برويد من اينجا مي‌مانم

Andate, Io sto qui

كمي هم با ما باشيد

State un altro po’ con noi

در خانه ماندن

Stare in casa

بدون كتاب نمي‌توانم بمانم

Senza libri non posso strae

آرام ماندن

Star quieto

مقاومت و پايداري كردن

Star fermo, duro

من ديگر جستجو نمي‌كنم ( در جستجو نمي‌مانم)

Non sto più a cercare

او را راحت بگذار

Lascialo stare

كمي گوش بده – ببين چه مي‌گويم

Stammi a sentire

گوش دادن – در حال گوش دادن باقي ماندن

Stare a ascoltare

در شرف … بودن

Stare per …

در شرف بيرون رفتن است

Sta per uscire

مي‌خواهم بگويم

Stavo per dire

 

در شرف … بودن :

در شرف … بودن

Stare per …

در شرف بيرون رفتن است

Sta per uscire

مي‌خواهم بگويم

Stavo per dire

 

طول كشيدن :

كمي ديگر خواهد باريد

Starà poco a piovere

آمدنش خيلي طول خواهد كشيد؟

Starà molto a tornare?

 

مشغول بودن :

مشغول خواندن بود

Stava leggendo

 

سكونت داشتن :

در ييلاق زندگي كردن

Stare in campagna

حالا كجا سكونت داريد؟

Dove stai di casa ora?

 

آمدن، مناسب بودن :

اين كلاه به من مي‌آيد

Questo capello mi sta bene

اين رنگ به صورتت نمي‌خورد.

Questo colore non ti sta al viso

اين كارها مناسب افراد تحصيلكرده نيست.

Son còse che non stanno bene a persone educate.

اينجوري خوب است؟

Sta bene così?

 

اكتفا كردن :

به ظواهر اكتفا كردن

Stare alle apparenze

به كليات اكتفا كردن

Stare sulle generali

 

منوط بودن :

تا آنجا كه به ما مربوط است

Per quanto sta in noi

با شماست

Sta in voi

اگر با من بود

Se stesse in me…

همه اش بسته به … است

Tutto sta nel…

 

بنابر آن چه :

بر حسب آن چه، بنابر آن چه

Stando a …

بنا بر آنچه مي‌گويند

Stando a quanto si dice

 

حالت انتظار :

منتظرم كه ببينم…

Sto a vedere…

بايد منتظر بود و ديد كه …

Sta a vedere che…

حالا بايد ديد كه…

Sta ora a vedere che…

خواهيم ديد – تا ببينيم

Sraremo a vedere

 

اتفاق افتادن :

چه شده است؟

Che è stato?

 

متوقف شدن :

اندكي متوقف شد

Stette un poco

 

معاني متفرقه :

ممكن است

Può stare

حقيقت اينست كه…

Fatta sta che…

شاهد باشيد

State per testimony

نوبت توست – مال توست

Sta a te

بسيار خوب!

Sta bene !

2.  به كاربردهاي Più di (بيشتر از) و Meno di (كمتر از) توجه كنيد:

او داراتر از من است

È più ricco di me

ماه كوچكتر از آفتاب است

La luna è meno grande del sole

اين قوطي كوچكتر از آن يكي است

Questa scatola è più piccolo di quella

 

اگر در جمله حرف اضافه باشد، يا بخواهيم دو صفت مربوط به يك شي را مقايسه كنيم،  از كلمات Più che و Meno che استفاده مي‌شود:

من از شما راضي ترم تا ايشان

Sono più contento di lei che di loro

خانه دراز است تا بلند

La casa è più lunga che alta

بيشتر از آنچه خوانده ام حرف زده ام

Ho più parlato che letto

رفتن بهتر است تا ماندن

È meglio partire che restare

بيشتر سركه هست تا روغن

C’è più aceto che olio

 

3. به تغيير شكل كلمه Bello (زيبا) در حالات مختلف دقت كنيد:

الف) Bel در جلو اسامي مذكر كه با حرفي بي‌صدا شروع شده باشد (بجز z يا s كه دنبالش باز هم حرف بي‌صدا باشد):

جنس ظريف و زيبا

Il bel sesso

يك روز قشنگ

Un bel giorno

يك آيينه زيبا

Un bello specchio

 

ب) Bell’ در جلو اسامي مذكر كه با حرفي صدادار شروع شده باشد:

مرد زيبا

Bell’ uomo

يك درخت زيبا

Un bell’ albero

 

ج) Bella در جلو اسامي مونث:

بانوي زيبا

Bella sigora

يك چيز قشنگ

Una bella cosa

 

جمع اين كلمه مانند جمع كلمه Del‌است كه قبلا توضيح داده شد:

وقتي جلوي اسم باشد:

گلهاي زيبا

I bei fiori

اسبان قشنگ

Bei cavalli

درختان قشنگ

I begli alberi

چشمان زيبا

Begli occhi

 

وقتي دور از اسم باشد:

اين گلها زيبا هستند

Questi fiori sono belli

اين درختان زيبا هستند

Questi alberi sono belli

4.كليه اسامي معني مختوم به ore مذكر هستند:

درد

Il dolore

ارزش – لياقت

Il valore

 

5. سعي كنيد جملات زير را خودتان معني كنيد:

 1. Siamo in due.
 2. Ho mangiato discretamente.
 3. La pizza è affollata.
 4. Vuol fare una gita al mare?
 5. I dia il resto.
 6. Nello scompatimento.
 7. Quanto costa?
 8. È a buon mercato.

 

 1. ما دوتايي هستيم. (فقط همين دونفرهستيم)
 2. من به قدر كفايت خورده ام
 3. ميدان از جمعيت پر است.
 4. ميخواهيد در دريا سياحتي بكنيد؟
 5. باقي پول را به من پس بدهيد.
 6. در كوپه.
 7. قيمتش چند است؟
 8. ارزان است.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *